fbpx
 

Çevre Politikamız

Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak


Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak


Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek


Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak


Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek


Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak


Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi risk analizinide göz önünde bulundurarak sürekli geliştirmektir.


Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.


Yönetim taahhütte bulunduğu Çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.


GENEL MÜDÜR
20.03.2018
Rev: 01

Ürün teklif formuna eklendi.